Política de Privacitat

Denominació Social : CUINES PALAFRUGELL, S.L.

Nom Comercial : CUINES PALAFRUGELL, S.L.

Domicili Social : C/. AMPLE, 21 117200-PALAFRUGELL-.

CIF/ NIF : B-17.573.403

Telèfon : 972 302 566

Fax : --

E-mail : tenda@cuinespalafrugell.cat

Nom de domini : www.cuinespalafrugell.cat / www.nousespais2003.com

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de manera lliure e Inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI a través dels següents mitjans:

  1. E-mail: tenda@cuinespalafrugell.com
  2. Fax : --
  3. Correu Postal : C/. AMPLE, 21 117200-PALAFRUGELL-.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat e integritat de les dades de caràcter personal que tracti, per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de cookies i del fitxer d'activitat

El prestador, pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies, es fa possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament a accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se a cada visita. S’ utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir l’ instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti l’ instal·lació de les cookies enviades pel lloc web o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una secció com a tal a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’ única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Direccions IP

Els servidors del lloc web, podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automaticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures solsament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat

El lloc web, utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls, procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics. Tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client, accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia...) seran sempre transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (Https:/...) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.